Általános Szerződés Feltételek

hatályos: 2020. december 1-től

 • Preambulum
  1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Torkanics-Krotos Bettina (a továbbiakban: Szolgáltató) valamennyi, a www.pando.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő általi használatának feltételeit. Jelen ÁSZF érvényes valamennyi, a Szolgáltató és a Szolgáltatót az általa gyártott termékek adásvételének közvetítésére megbízó eladó (a továbbiakban: Eladó) között létrejött megállapodásban rögzített, a Honlapon elérhető termékre érvényes.
  2. A felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, melyet jelen ÁSZF melléklete tartalmaz. Szolgáltató azonban az Eladók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért nem vállal felelősséget.
  3. A Honlapon keresztül, a Honlap közvetítői szolgáltatásait igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) és a Szolgáltató között létrejött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A Honlapot üzemeltető Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Szerződést a kizárólag magyar nyelven lehet kötni. A szerződés a Szolgáltató és a Vásárló között jön létre. A Honlap használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 • A Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálati elérhetőségei, a Honlap tárhely-szolgáltatója

A Szolgáltató adatai

Neve: Torkanics-Krotos Bettina

Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.

Ügyfélszolgálati elérhetőségek

E-mail címe: torkanics.krotos@gmail.com

A tárhely-szolgáltató neve és elérhetőségei:

Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206.

Cégjegyzékszám: 01-09-293034

Adószám: 25859502-2-42

Adatvédelmi tájékoztatója: https://sybell.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 • A Honlapon folytatott tevékenység
  1. A Honlap célja, hogy a Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató, a Honlapon keresztül értékesítés céljából közvetíti a vele szerződött Eladók egyedi készítésű-, vagy ehhez kapcsolódó egyéb termékeit, melynek keretében a Vevő a Honlapon keresztül megfizeti a Szolgáltató részére a termék Honlapon feltüntetett árát, a Szolgáltató a megrendelést, illetve a termék árát továbbítja az Eladó részére, végül az Eladó a Vevő által megrendelt terméket eljuttatja a Vevő részére (a továbbiakban: Szolgáltatás).
  2. A Szolgáltatás a következő tevékenységekre terjed ki:
 • a Vásárló és az Eladó közötti adás-vétel közvetítése,
 • a megrendelés, valamint a vételár továbbítása az Eladó felé,
 • a termékreklamációk közvetítése a Vásárló és az Eladó között,
 • a Honlappal összefüggő kérdések és kérések kezelése és megválaszolása,
 • e-számla kiállítása a közvetítői kereskedői jutalékról (ezt a díjat a termék ára már tartalmazza, ezért külön fizetni már nem kell),
 • garanciális igények teljes körű közvetítése.
  1. A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban a Szolgáltatót kizárólag a megrendelés, illetve a vételár továbbítása, tehát a közvetítő tevékenysége tekintetében terheli felelősség. A megrendelt termék, illetve a kiszállítás minőségével, állapotával, stb. kapcsolatos felelősség az Eladót terheli.
  2. A Szolgáltatás igénybevétele kapcsán a Vevő és Szolgáltató között létrejött szerződés a megrendelt termék árának az Eladó részére való továbbítására, valamint a megrendelés közvetítésére terjed ki.
  3. A Szolgáltató az általa nyújtott közvetítői szolgáltatásért a Vevőtől nem kér díjat, közvetítői díjat az Eladóval megkötött partneri megállapodás alapján kap az Eladótól.
  4. Az eladott termékek átadása és a pénzügyi teljesítés a Szolgáltatótól függetlenül, az Eladó és a Vásárló között, a Vásárló választása alapján postai úton, vagy személyes átvétellel zajlik le.

 • A szerződés létrejötte, a vásárlás folyamata
  1. A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, az Eladó által meghatározott áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Választhat, hogy tovább nézelődik a Honlapon („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Pénztár” gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Bevásárló kosarad-Pénztár” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával. 
  2. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett a fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, az „Tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási cím eltér a szállítási címtől. A szállítási adatok megadását követően a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kattintani. Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatit a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el A Szolgáltató részére. 
  3. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még az összegző felületen is lehetősége van erre. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait a „Módosítás” feliratra kattintva, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti “mennyiség” felirat alatt a darabszám beállításával.
  4. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ez az ajánlat azonban még nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató a Vásárló ajánlatát elfogadta.
  5. Ha a Vásárló terméket helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a Honlapot, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, a Szolgáltató a kosár tartalmáról e-mailben emlékeztetőt küld a regisztrált és a honlapjára bejelentkezett Vásárló részére. A Szolgáltató által a Vásárló részére elküldött e-mail vásárlási kötelezettséget nem keletkeztet a Vásárló oldalán, kizárólag tájékoztató célt szolgál. A Szolgáltató által küldött e-mail reklámot nem tartalmaz.  
  6. Amennyiben a Honlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy a feltüntetett áraknál, a Szolgáltató a változtatás jogát fenntartja. Ilyen esetben a hibáról történő tudomásszerzést követően, illetve annak javítása után haladéktalanul tájékoztatja a Szolgáltató a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. 

 • Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte
  1. Miután elküldte megrendelését, ezt az ajánlat megérkezését legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben a Szolgáltató visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy a Szolgáltató megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést, illetve a termék árát, valamint a megrendelés részleteit továbbította az Eladó felé. Ezen emailben a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót a kiszállítás várható időpontjáról. A kiszállítás pontos időpontjáról az Eladó tájékoztatja a Vásárlót a vásárlást követő 72 órán belül.
  2. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza (tértivevény). Ez a tértivevény nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett a Szolgáltatóhoz. Megrendelésének a Szolgáltatóhoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.
  3. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (azaz legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.
  4.  A megrendelés elektronikus úton megkötött, az Eladó és a Vevő között, a Szolgáltató közvetítése révén létrejött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

 • A megvásárolható termékek
  1. A Szolgáltató által közvetített, az Eladók által kínált termékek kizárólag online rendelhetők meg. A Honlapon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. Bár a Szolgáltató törekszik arra, hogy a termékekről a lehető legjobb, legpontosabb fotót, ill. leírást jelentessen meg a Honlapon (minden fotó az eredeti termékről készül), a termékek adatlapján megjelenített képek esetenként eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapon megjelenő kép és a termék valóságos megjelenése miatti esetleges különbözőség miatt.
  2.  A Honlapon kapható termékek némelyike nincs raktáron, azok megrendelésre vásárolhatóak meg. A termékek leírásánál minden esetben látható a termék “Elérhetősége” információ, melyek az alábbiak lehetnek:
 • Raktáron: A termék azonnal szállítható.
 • Elfogyott: A termék a raktárkészletből elfogyott, előrelátható időn belül nem lesz elérhető (előfordul, hogy a rendszer mégis megengedi a rendelését).
  1.  Amennyiben olyan terméket szeretne rendelni a Vásárló az Eladótól, amely éppen nincs raktáron, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltató ügyfélszolgálatával (elérhetőségei az 1.2. pontban vannak rögzítve).

 • Szolgáltató felelőssége
  1. A Szolgáltató a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (Ekertv.) rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként végzi. 
  2. A Szolgáltatót felelősség kizárólag a pénzügyi teljesítést illetően terheli. Szolgáltató a Vevő által megfizetett, az általa megrendelt termék árának megfizetése, a termék árának, illetve a megrendelés részleteinek Eladó részére való továbbítása kapcsán tartozik felelősséggel.
  3. A Szolgáltató raktárkészletet nem képezhet, raktárkészlettel nem rendelkezik, ekként a garanciális igények vonatkozásában Szolgáltató csak közvetítő szerepet lát el. A garanciális igény érvényesítése során a termék postázását és az Eladó részére történő visszajuttatását a Vásárló köteles intézni. A Szolgáltató vállalja, hogy garanciális igény esetén, a fentieken kívüli ügyintézést, levelezést az Vásárló kérésére és képviseletében az Eladóval elvégzi.
  4. Ennek megfelelően a Szolgáltató nem rendelkezik ellenőrzési lehetőséggel a meghirdetett termék valódiságára, minőségére, legalitására, vonatkozóan, ezért az Eladó és a Vásárló között kialakult, a meghirdetett termékre vonatkozó vita esetén, a Vásárló mentesíti Szolgáltatót mindennemű igény, követelés és kártérítési felelősség alól.

 • Szavatossági, jótállási igény, elállási jog
  1. Szavatossági (kellék- és termékszavatosság) és jótállási igényt Vásárló az Eladóval szemben tudja érvényesíteni a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató, semmilyen szavatossági és jótállási időt, kötelezettséget nem vállal és nem biztosít, továbbá Vásárló, az elállási jogának gyakorlását közvetlenül Eladóval szemben gyakorolhatja, illetve a termék visszaküldésére vonatozó panaszával illetve a hatályos magyar jogszabályokból eredő jogainak érvényesítése céljából – mely őt a távollevők között kötött szerződéssel összefüggésben megillet – közvetlenül az Eladóhoz fordulhat. 
  2. Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy amennyiben a Vásárló valamilyen oknál fogva panaszát nem képes eljuttatni Eladóhoz, közvetlenül a Szolgáltatóhoz intézze azt, aki haladéktalanul gondoskodik annak Eladóhoz való eljuttatásáról. Eladó ilyen esetben is köteles azt 15 munkanapon belül kivizsgálni és orvosolni a Vásárló panaszát.

 • Árak, szállítás, fizetési módok
  1. Honlapon a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet azonban a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár. Abban a nem várt esetben, amennyiben a Honlapon valamilyen technikai hiba miatt hibás ár kerül feltüntetésre, és a Vásárló ezen a hibás áron adja le megrendelését, A Szolgáltató nem köteles azt a hibás áron teljesíteni. Ebben az esetben A Szolgáltató felajánlja a valós áron történő teljesítést, amennyiben ezt az árat a Vásárló nem fogadja el, úgy a szerződéstől elállhat.
  2. A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt A Szolgáltató. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja A Szolgáltató Önt erről tájékoztatni.
  3. Az áru kifizetése a Vásárló részéről bankkártyával (online fizetés útján), a CIB Bank által működtetett bankkártyás fizetési rendszeren keresztül történik vagy átutalással a Szolgáltató számlájára.

 • Szállítási költségek és idő
  1.  A megrendelt terméknek a Vásárló által megadott címre történő szállítása az Eladó tájékoztatása alapján meghatározott futárszolgálattal, paraméterekkel, illetve szállítási díjjal történik.
  2.  A terméknek a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az Eladónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).
  3.  Ha a Vásárló az átvétel során sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az Eladó díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért az Eladó felelősséget nem vállal.

 • Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig az áru az Eladó tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Eladó irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senki mást nem lehet kötelezni.

 • Kapcsolatfelvétel

A Vásárló az esetleges kérdéseivel/reklamációjával a torkanics.krotos@gmail.com e-mail címen, vagy az ügyfélszolgálati elérhetőségeken (2. pont) keresheti a Szolgáltatót.

 • Jogérvényesítési lehetőségek
  1. Panaszügyintézés 
   1. A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban megjelölt ügyfélszolgálati elérhetőségeken terjesztheti elő.
   2. A Szolgáltató az előterjesztett panaszt, amely a megvásárolt termékkel, a termék szállításával, vagy egyéb, az Eladó felelősségi kérdésével kapcsolatos, haladéktalanul továbbítja azt az Eladó felé.
   3. A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatosan előterjesztett panaszt, haladéktalanul orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására a Szolgáltató részéről nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel. 
   4. Minden egyéb esetben az Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
   5. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 
   6. A panasz elutasítása esetén A Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.
  2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
   1. Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:
   2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály (1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.) 

Telefonszám: +36 1 450 2598, E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu 

   1. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.) 

Telefonszám: +36 1 488 21 31, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 • Adatvédelem

A Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatója az www.pando.hu/adatvedelem linken érhető el.

 • Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
  1. A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, a Vásárlók előzetes értesítése nélkül is, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.
  2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át. 
  3. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. december 1.
  4. Jelen ÁSZF elérhető a www.pando.hu/aszf oldalon.

 • Szerzői jogok
  1. Az www.pando.hu domain név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  2. Az Honlap szerzői jogi műnek minősül, tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
  3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
  4. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, a vásárlói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.